Mobil Menü

Tebliğler

·          İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

·          Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

·          İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)

·          Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış TicaretteStandardizasyon Tebliği (No: 2011/39)

·          Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış TicaretteStandardizasyon Tebliği (No: 2010/43)

·          Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasi HakkındaTebliğ (No: 2010/26)

·          Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak TürkStandartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

·          Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında OnaylanmışKuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

·          Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak KoruyucularıKonusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)

·          Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

·          Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

·          6331 Sayılı İSG Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları

·          Yıllara Göre Gemi Adamları İaşe Bedeli Tablosu

·          Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

·          Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

·          Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği